LIFEGRUPPE

Onsdagar kl 2000

 

Vi trur at Gud vil gje vekst både kvalitativt og kvantitativt. Vi trur at smågrupper i heimane ,er ein bibelsk måte og arbeide på, for å nå ut til nye med evangeliet, vise praktisk, sosial og andeleg omsorg, få dele liv med andre, og vekse i det å ta ansvar

Vi ynskjer å ha smågrupper der den enkelte kan få dele sine liv og sin tro, stille spørsmål i et trygt forum og utforske Guds ord saman med gode vener. Alle. truande eller ikkje, er velkomne med i ei av våre life grupper, som er på onsdagar kl 20:00.

Dei heldt seg trufast til læra frå apostlane, til fellesskapet, brødsbrytinga og bønene. Kvar og ein vart gripen av ærefrykt, og mange var dei under og teikn apostlane gjorde.  Alle som var komne til tru, heldt saman og hadde alt i lag.

Apg 2:42

 

 
 

BLI MED :) 

Fornavn + Etternavn
Vil du bli med i Life gruppe *
Hvilket kjønn? *
Dersom du ønsker å skrive en kommentar